Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,
W związku z subskrypcją usługi Newsletter, Michał Horodeński, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie 2016/679”), informuje o zasadach i przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych Michał Horodeński adres do korespondencji: ul. Mleczna 8 03-667 Warszawa Tel.: +48 601 988 493 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Horodeński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
  • umożliwić Pani/Panu korzystanie z usługi Newsletter,
  • badać ruch i satysfakcję użytkowników usługi Newsletter, w tym z wykorzystaniem danych statystycznych dotyczących tego ruchu oraz narzędzia Google Analytics wykorzystującego dane np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych linków Newsletter.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik usługi Newsletter - taką umową jest Regulamin usługi Newsletter,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora – takim uzasadnionym interesem są pomiary statystyczne i badanie satysfakcji użytkowników usługi Newsletter.
 4. Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu zaprzestania świadczenia na Pani/Pana rzecz usługi Newsletter. Zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter może wynikać z decyzji Administratora lub Pani/Pana decyzji o rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
 5. Odbiorcy danych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom, którym Michał Horodeński zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, - takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Michałem Horodeńskim i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj.
  • prawo otrzymania od Michała Horodeńskiego Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Michał Horodeński przetwarza na podstawie umowy lub na podstawie zgody. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Michał Horodeński przesłała przedmiotowe dane do innego administratora. Jednakże Michał Horodeński zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Michałem Horodeńskim, zgodnie z danymi zawartymi w pkt 1 powyżej.
 7. Prawo wycofania zgody
  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemna lub elektroniczną. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zaprzestanie świadczenia na Pani/Pana rzecz usługi Newsletter.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679, ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania oraz jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Michała Horodeńskiego w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi Newsletter. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez nas jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi Newsletter. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.